Jesteś tutaj

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Selfpublisher s.c. Iwona Konieczna, Paweł Tomczyk (Administrator Danych), z siedzibą w Warszawie ul. Sękocińska 20/27, w postaci moich danych osobowych oraz wizerunku, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania ze strony pod adresem selfpublisher.pl (Serwis) w zbiorze danych Administratora Danych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204 z późniejszymi zmianami) w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności. Wyrażam też zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych, w tym nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 Poz. 631 z późniejszymi zmianami) umieszczonego w bezpłatnym Profilu do celów statystycznych oraz działań marketingowych prowadzonych przez Serwis SELFpublisher lub za jego pomocą. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie.