Jesteś tutaj

Oferta

Serwis Selfpublisher:
a/ świadczy i pośredniczy w świadczeniu elektronicznych oraz zdalnych usług wydawniczych, reklamowych, autorskich i producenckich;
b/ organizuje i pośredniczy w udzielaniu oraz zbywaniu Klientom licencji, 
c/ pośredniczy w sprzedaży oraz sprzedaje przedmioty (np. czytniki, książki drukowane, obrazy, grafiki, biżuteria oraz inne wyroby artystyczne).
Co do zasady są to dzieła i usługi własne albo stworzone/świadczone przez/przy udziale społeczności tj. Autorów (stałych Użytkowników Serwisu).
 
 
Najważniejsze produkty Serwisu:
  1. (odpłatna) usługa elektroniczna pn. Autorskie Stanowisko Pracy (ASP) czyli dostęp do zaawansowanych funkcji edytorskich, opracowanych pod kątem potrzeb osób, które poszukują możliwości prezentacji dorobku, oferty, dokonań zawodowych i życiowych lub sposobu na uruchomienie taniej produkcji elektronicznych materiałów do obsługi np. kursów, konferencji oraz działalności promocyjnej, reklamowej lub marketingowej; a do tego nie mają doświadczeń z nowoczesnymi technologiami lub/i działalnością wydawniczą. (patrz: Umowa o świadczenie odpłatnych usług elektronicznych);
  2. (bezpłatna) usługa elektroniczna Wirtualne Targi Książki (patrz: Umowa z Użytkownikiem, który wystawia w Serwisie swojego ibuka; Zasady i warunki sprzedaży ibuków)
  3. (odpłatne) usługi Wirtualnego Wsparcia Wydawniczego (WWW) tj. świadczone zdalnie usługi wydawniczego zaplecza oraz obsługi Autora (np. korekty, redaktora, grafika, konsultacji prawnych i księgowych).
Pytania nt. oferty należy kierować sklep@selfpublisher.pl, tel. +48 511 311 544 (poniedziałek-piątek godz. 10-16.00) lub SKYPE: Serwis. Selfpublisher
 
Usługa Autorskie Stanowisko Pracy jest odpłatna i oferowana w trzech wariantach:
  • ASP1 – Liberator
  • ASP2 – WWW- asysta Techniczna
  • ASP3 – WWW-korekta
Usługi z oferty ASP1-3 można swobodnie łączyć.
ASP 1 to usługa elektroniczna, która polega na rozszerzeniu uprawnień technicznych konta Użytkownika w Serwisie na wykupioną liczbę okresów. Jeden okres (31 dni) usługi ASP 1 kosztuje 12,3 zł.
ASP 2 – WWW- asysta Techniczna oraz ASP3 – WWW-korekta to pakiet usług, który składa się z dwóch elementów:
  • usługi elektronicznej ASP1 (rozszerzenie uprawnień konta Użytkownika na wykupioną liczbę okresów);
  • usługi zdalnej (odpowiednio: usługi technicznej asysty lub korekty tekstu).
 
Jeden pakiet ASP2 lub ASP 3 kosztuje 123 zł.