Jesteś tutaj

Zasady korzystania z konta

Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Serwisowi umowę o świadczenie usług elektronicznych (patrz: „Procedury Administratora”)
 
Użytkownik ma tylko jedno konto w Serwisie, sam wybiera swoją Nazwę Użytkownika oraz hasło. Konto Użytkownika umożliwia wszystkie jego rozliczenia z Serwisem.
 
Każde konto w Serwisie ma tylko jednego Użytkownika, który odpowiada za sposób, w jaki poprzez jego konto korzysta się z usług i możliwości technicznych Serwisu oraz za skutki, które zrodziło użytkowanie tego konta. W szczególności przyjmuje się domniemanie, że podmiotem każdej aktywności w Serwisie podjętej poprzez konto jest Użytkownik jako jedyna osoba, która ma dostęp do tego konta.
 
Użytkownik może robić wszystko, czego da się w Serwisie dokonać w sposób uczciwy, elegancki, zgodny z prawem i Regulaminem, oraz nie wykorzystując Serwisu, innych jego Użytkowników i Internautów, i nie szkodząc swoim działaniem reputacji czy interesom Serwisu, Administratora, Właścicieli, a także innych Użytkowników: wszystkich razem i każdego z osobna.
 
Sposób korzystania z konta Użytkownika spełnia standardy oczekiwań innych Użytkowników. Użytkownik szanuje rozważny spokój w przestrzeni do użytku  społeczności oraz honoruje zasady, które inni Użytkownicy określili jako obowiązujące w ich przestrzeni (tj. na stronach Użytkowników w Serwisie).

 

ZASADY PUBLIKACJI W SERWISIE

Autor, który publikuje w Serwisie bez zastrzeżeń akceptuje Licencję oraz starannie przestrzega Instrukcji dla selfpublisherów.

Korzystanie z wszelkich funkcji edytorskich wykracza poza cele prywatne i wymaga zawarcia dodatkowej umowy (patrz: Umowa z Użytkownikiem, który wystawia swojego ibuka lub/i Umowa o świadczenie odpłatnych usług elektronicznych ASP)

Korzystanie z funkcji edytorskich (np. generowanie i wystawianie ibuków, publikacja blogów, utworów i zapowiedzi wydawniczych, recenzowanie, komentowanie) jest zastrzeżone dla pełnoletnich osób fizycznych.

Użytkownika obowiązują zasady szczególnej staranności w trakcie uczestniczenia w jakiejkolwiek formie aktywności umożliwianej przez funkcje Serwisu, które pozwalają na zamieszczanie, przekazywanie, edytowanie, hostowanie, udostępnianie i/lub publikowanie treści. Wszelką taką działalność Użytkownik podejmuje wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Treści Użytkownika są zgodne z prawem oraz Regulaminem.

Nazwa Użytkownika sygnuje wszystkie treści Użytkownika w Serwisie. Treści Administratora są sygnowane nazwą Użytkownika „Serwis Selfpublisher”

Treści i opinie zawarte w Serwisie nie zawsze są zgodne z opinią Selfpublisher s. c. Iwona Konieczna, Paweł Tomczyk, naszym gustem oraz naszymi poglądami. 

Serwis nie kontroluje i nie moderuje treści Użytkowników, a w szczególności nie ma takiego obowiązku.